Onze dienstverlening

Tot onze taken als bewindvoerder behoren:

Aanvraag tot onder bewindstelling bij de Rechtbank
Inventariseren van inkomsten en uitgaven
Opstellen van een budgetplan / kostenanalyse
Betalen van vaste lasten en verzorgen van leefgeld
Aanvragen van belastingtoeslagen
Aanvragen bijzondere bijstand
Kwijtscheldingsverzoeken
Aanvragen van en / of de controle op de benodigde verzekeringen
Totale postverwerking
Verzorging van de jaarlijkse belastingaangifte (Box 1)

Verder begeleiden wij onze cliënten bij Rechtszaken.
Wanneer er veel schulden zijn, worden cliënten door ons aangemeld bij en begeleid naar Schuldhulpverlening en / of de WSNP.
Begeleiding bij verkoop eigen huis.

Jaarlijks dienen wij een rekening & verantwoording af te leggen bij de Rechtbank.

Wij worden streng gecontroleerd door onze register accountant alsmede door de Branche organisatie.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag zijn wij geregistreerd onder nummer:
M 139 95 85.

Om u aan te melden kunt u telefonisch contact met ons opnemen, maar u kunt zich ook online aanmelden.