DOELGROEPEN

Wij onderscheiden verschillende doelgroepen:

Alleenstaanden

Gehandicapten

Senioren

Mensen met een beperking of chronische ziekte

Mensen met een smalle beurs (minima)

Tweeverdieners

Gezinnen