Disclaimer

Budget Consulaat, onderdeel van Business Consulaat B.V. KvK no . 11055622, stelt het op prijs dat u deze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.
Wij besteden veel zorg en aandacht aan onze website. De juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de informatie op deze site worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij kunnen, ondanks onze inspanningen, echter niet garanderen dat de informatie op deze site ook altijd juist, actueel en volledig is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Budget Consulaat sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dank ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • Het gebruik van deze website
  • Het gebruik van informatie van deze website
  • De eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Budget Consulaat behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site , alsmede de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.
Met het bezoeken van deze website aanvaardt u hetgeen in deze disclaimer is bepaald.
De Algemene Voorwaarden van Business Consulaat zijn gedeponeerd bij de KvK te Tiel.

check

Klantgericht

check

Gerichte hulp

check

Passend beheer of oplossingen